Regulamin - Fundacja Corda Unitum

Regulamin Strony Internetowej Fundacji Corda Unitum zwanej dalej Fundacją.

I. Postanowienia ogólne.

Cel strony: Niniejsza strona internetowa ma na celu prezentację działalności i misji Fundacji oraz umożliwienie Darczyńcom dokonywania wsparcia finansowego.

Akceptacja regulaminu: Korzystając z tej strony, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

II. Informacje o Fundacji.

Misja Fundacji: Na stronie zawarte są informacje dotyczące misji, celów oraz działań Fundacji.

Transparencja: Fundacja zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości działań i wydatków oraz regularnego informowania darczyńców o postępach w realizacji celów statutowych.

III. Wsparcie Finansowe.

Dokonywanie wpłat: Użytkownicy mogą dokonywać wpłat na rzecz Fundacji za pośrednictwem dostępnych na stronie opcji płatności. Wszelkie transakcje finansowe przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym prawem.

Potwierdzenie wpłat: Po dokonaniu wpłaty, Darczyńcy otrzymują potwierdzenie na wskazany adres e-mail.

IV. Ochrona Danych Osobowych.

Polityka prywatności: Fundacja respektuje prywatność użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji, dostępną na stronie.

V. Postanowienia Końcowe.

Zmiany w regulaminie: Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie.

Kontakt: Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działalności Fundacji oraz korzystania z tej strony internetowej można kierować na adres e-mail: info@cordaunitum.com

Regulamin został przyjęty i wchodzi w życie z dniem 13.10.2023.

Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś

Pomagam